TẠP CHÍ SỐ ĐẶC BIỆT, THÁNG 5-2023

TRANG BÌA VÀ LỤC MỤC

Trang Bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực học sinh trong thời đại số

02. Bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học trong kỷ nguyên số

03. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế

04. Kinh nghiệm phát triển đội ngũ giáo viên ở Trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh trong kỷ nguyên số

05. Phát triển năng lực then chốt cho giáo viên trong kỷ nguyên số nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

06. Phát triển năng lực số của giáo viên trong kỷ nguyên số

07. Nâng cao năng lực số cho giáo viên phổ thông  trong quá trình chuyển đổi số

08. CHATGPT – động lực đổi mới giáo dục: vai trò của giáo viên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

09. Định hướng ứng dụng công nghệ số ở các trường sư phạm trong kỷ nguyên số hiện nay

10. Kiểm tra đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

11. Tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn khoa học tự nhiên bậc trung học cơ sở

12. Một số phương pháp tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn toán cấp trung học phổ thông hiện nay

13. Quản lý hoạt động bồi dưỡng về chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục

14. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

15. Những vấn đề pháp lý liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh hiện nay

16. Thể lệ viết và gửi bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *