TẠP CHÍ SỐ 04 (12), THÁNG 12-2016

TẠP CHÍ SỐ 04 (12), THÁNG 12-2016

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

 Trang bìa, Mục Lục 

NỘI DUNG CHÍNH

01. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc giai đoạn 2015 – 2020

02. Giải pháp quản lý chất lượng đầu ra theo hướng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể tại Học viện Chính trị khu vực II

03.  Thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Tài chính – Marketing 

04.  Động cơ học tập và năng lực tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II trước yêu cầu đổi mới 

05. Thực trạng về sự dấn thân trong học tập của sinh viên chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

06. Tự chủ tài chính – chủ trương, đường lối mở cửa giáo dục đại học công lập ở Việt Nam 

07. Xây dựng mô hình trường học an toàn

08. Các đặc điểm chủ yếu của giáo dục Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).

09. Một vài suy nghĩ về đánh giá, tạo động lực làm việc ở trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

10. Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

11. Sự hình thành, phát triển tiếng địa phương và giọng địa phương 

12. Thực trạng và một số ý kiến đề xuất phát triển giáo dục mầm non vùng đồng bằng sông Cửu Long 

13. Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

14. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng theo hướng tiếp cận năng lực người học tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

15. Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ 

16. Đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý về công tác quản lý của hiệu trưởng đối với tổ trưởng chuyên môn tại một số trường tiểu học thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

17. Giới thiệu sách “Khoa học và Công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”. 

18. Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo kỹ thuật và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học”

19. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *