12. Một số phương pháp tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn toán cấp trung học phổ thông hiện nay

12. Một số phương pháp tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn toán cấp trung học phổ thông hiện nay

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, dạy học phát triển năng lực học sinh rất được quan tâm. Tuy nhiên các tài liệu về tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn Toán vẫn chưa thật đầy đủ, khiến giáo viên trung học phổ thông gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch dạy học theo định hướng này. Thông qua việc phân tích những tài liệu nghiên cứu đã có, bài báo nêu lên những vấn đề cơ bản: Khái niệm năng lực, năng lực toán học và tập trung đưa ra định hướng về dạy học phát triển năng lực, các phương pháp dạy học phát triển năng lực trong môn toán, đặc biệt là môn Toán cấp Trung học phổ thông. Nhiều ví dụ cùng kế hoạch dạy học cụ thể đã được xây dựng nhằm minh họa cho các phương pháp đề xuất, tiếp cận theo sách giáo khoa mới và chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018.

Từ khóa: Năng lực, năng lực toán học, phương pháp, dạy học phát triển năng lực, Toán trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ HỒNG ANH, LÊ THU GIANG, NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG, NGUYỄN THU TRANG, NGUYỄN THỊ KIM SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *