06. Phát triển năng lực số của giáo viên trong kỷ nguyên số

06. Phát triển năng lực số của giáo viên trong kỷ nguyên số

Tóm tắt: Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số ở các lĩnh kinh tế, xã hội, chính phủ  đặc biệt là lĩnh vực giáo dục với sự cam kết mạnh mẽ từ ngành giáo dục. Quá trình này đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải chuẩn bị một nguồn nhân lực có năng lực số tương xứng để thích ứng và làm chủ công nghệ số. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết về phát triển năng lực số đối với giáo viên trong kỷ nguyên số, đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực số cho đội ngũ giáo viên hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục trong kỷ nguyên số.

Từ khóa: Năng lực số, khung năng lực số, giáo viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *