TẠP CHÍ SỐ 01 (29), THÁNG 3-2021

TẠP CHÍ SỐ 01 (29), THÁNG 3-2021

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Tự chủ đại học ở việt nam – xu thế tất yếu

02. Định hướng phát triển năng lực quản trị bên trong các trường đại học ngoài công lập, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục việt nam

03. Đánh giá năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởngtrường mầm non theo tiếp cận quy trình xây dựng chính sách

04. Trường đại học phát triển năng lực học tập suốt đời cho người học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

05. Nghiên cứu tính tích cực học tập của học viên cao học (nghiên cứu tại Trường Đại Học Sài Gòn)

06. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam

07. Các biện pháp nâng cao hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại Học Tài Chính – Marketing

08. Nội dung cơ bản và giá trị vận dụng trongtư tưởng yêu nước Nguyễn Trãi 

09. Xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

10. Mô hình quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh tại cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng công an nhân dân

11. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý  các trường trung học phổ thông ở Lâm Đồng theo tiếp cận TQM

12. Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm trong trường phổ thông

13. Tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *