Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Giới thiệu chung 

       Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ tháng 01 năm 2014. Đến nay, Tạp chí đã khẳng định được vị trí, vai trò hoạt động khoa học và có nhiều đóng góp quan trọng vào các hoạt động của nhà trường. Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục có chức năng tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; công bố các hoạt động nghiên cứu khoa học, các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của cán bộ, giảng viên, học viên, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài Trường.
        Tạp chí được Bộ Thông tin – Truyền thông cấp giấy phép xuất bản số 08/GP-BTTTT ngày 30/01/2014, có chỉ số ISSN: 2354 – 0788, được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm công trình 0,75 điểm (Quyết định số: 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05 tháng 07 năm 2023 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2023).
       Tạp chí xuất bản ba tháng một kỳ.
       Trụ sở tòa soạn Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
TS. Phạm Bích Thủy
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TS. Vũ Quảng
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TS. Phạm Bích Thủy
PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế
UỶ VIÊN
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Chủ tịch Hội đồng ngành giáo Giáo dục
GS.TS. Huỳnh Văn Sơn – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Phạm Văn Sơn – Văn phòng Chính phủ
TS. Vũ Hồng Huy – Ban Tuyên Giáo Trung ương
TS. Phạm Tuấn Anh – Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo
PGS.TS. Trần Huy Hoàng – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Th.S. Nguyễn Bảo Quốc – Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Hoàng Hà Thi – Professor & Director YSEALI Academy at Fulbright University
TS. Nguyễn Thị Phương Lan – Đại học Newcastle, Australia
TS. Vũ Đình Bảy – Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Đinh Thị Kim Loan – Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Phan Thị Thúy Quyên – Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Dr. Chai Ching Tan – Editor in Chief, Journal of Social Science and Humanities, RMP Publications – Malaysia
Dr. Agustinus Hermino Superma – University of Laos
Dr. Khaled Hammad – Founder & Business Development Director New Era Institute