TẠP CHÍ SỐ 02 (22), THÁNG 6-2019

TẠP CHÍ SỐ 02 (22), THÁNG 6-2019

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục 

NỘI DUNG CHÍNH

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đào tạo giáo viên

02. Về đối thoại trong dạy học văn

03. Vận dụng hình thức sân khấu tương tác để tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới

04. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

05. Cơ sở lý luận về quản lý việc chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

06. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

07. Vấn đề phát triển chương trình trong đổi mới giáo dục 

08. Thực trạng quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

09. Quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

10. Dự báo tình hình và khả năng tác động đến hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới 

11. Biện pháp quản lý giáo dục hòa nhập ở các truờng tiểu học trong Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh

12. Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý ở các trường trung học phổ thông Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

13. Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên giảng dạy học phần lịch sử địa phương ở Trường Đại học Quy Nhơn

14. Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam

15. Xâm hại tình dục trẻ em trường tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long: nguyên nhân và giải pháp

16. Hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

17. Giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

18. Đổi mới phương pháp dạy học ở đại học theo định hướng phát triển năng lực người học 

19. Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

20. Khung chương trình và mô hình đào tạo ngành quản lý giáo dục tại các Trường Đại học Rajabhat của Thái Lan – Gợi ý cho Việt Nam

21. Thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện vùng Tây Nam Bộ ở Việt Nam hiện nay

22. Hội thảo khoa học quốc gia “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *