TẠP CHÍ SỐ 04 (20), THÁNG 12-2018

TẠP CHÍ SỐ 04 (20), THÁNG 12-2018

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Sự thích  ứng của giáo dục Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

02. Nêu gương – nội dung của lãnh đạo theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII 

03. Tích hợp nội dung phòng ngừa thảm họa trong chương trình môn Giáo dục công dân trung học cơ sở

04. Thực trạng việc đánh giá kết quả học tập các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Cần Thơ hiện nay

05. Xây dựng trường đại học thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam

06. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua dạy môn Lý luận dạy học bằng phương pháp dạy học vi mô

07. Phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

08. Tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay

09. Sự lãnh đạo của đảng – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam tạo nên phẩm chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Thực trạng và rủi ro của việc duy trì chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam trước tuổi nghỉ hưu

11. Cấu trúc năng lực sư phạm của người giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện nay

12. Giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Phú Yên trong tới gian tới

13. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

14. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục

15. Thiết kế kế hoạch hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở

16. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

17. Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Singapore và đề xuất cho Việt Nam

18. Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty ở Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

19. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học của giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

20. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt – Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Nam Việt

21. Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *