TẠP CHÍ SỐ 04 (24), THÁNG 12-2019

TẠP CHÍ SỐ 04 (24), THÁNG 12-2019

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục 

NỘI DUNG CHÍNH

01. Đôi điều suy nghĩ về phong cách Hồ Chí Minh trong việc nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh

02. “Tiên học lễ” – Quy tắc Giáo dục không bị pha loãng bởi thời gian, quyện vào mọi không gian

03. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam 

04. Vận dụng bộ tiêu chí Malcolm Baldrigetrong đánh giá chất lượng trường phổ thông

05. Thực trạng hoạt động tham vấn học đường ở các trường trung học

06. Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực

07. Một số giải pháp quản trị đại học tiếp cận xu hướng tự chủ

08. Tái cơ cấu các trường đại học sư phạm vùng trọng điểm – xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay

09. Thực trạng sử dụng phương pháp đánh giá năng lực học sinh trong dạy học trải nghiệm môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

10. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xu hướng việc làm trong kỷ nguyên số

11. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động học tập trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một

12. Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên dạy học trực tuyến tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

13. Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *