TẠP CHÍ SỐ 39, THÁNG 9-2023

TRANG BÌA VÀ LỤC MỤC

Trang Bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

Ba xu hướng phát triển của giáo dục đại học thế kỷ XXI

Vốn tâm lý trong khởi nghiệp của sinh viên: Kinh nghiệm nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam

Tự chủ tài chính để thực hiện đổi mới giáo dục đại học

Lý thuyết lãnh đạo và quản lý với thực tiễn phát triển nhà trường

Đề xuất xây dựng mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại Thành phố Hồ Chí minh trong bối cảnh hiện nay

Giải pháp cải thiện điều kiện làm việc của giáo viên nhằm nâng cao “sức khỏe” trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Quản lý hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên ở các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở Thành phố Thủ Đức

Đánh giá sự hài lòng của học sinh về chất lượng dịch vụ giáo dục

Vấn đề dạy học tích hợp trong trường trung học cơ sở

Hành vi bắt nạt trực tuyến của vị thành niên một số tỉnh, thành khu vực phía Nam Việt Nam

Phát triển khả năng vẽ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua hoạt động trải nghiệm tại các trường mầm non trên địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận năng lực tại các trường mầm non Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thể lệ viết và gửi bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *