TẠP CHÍ SỐ 01 (17), THÁNG 3-2018

TẠP CHÍ SỐ 01 (17), THÁNG 3-2018

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

02. Tư tưởng canh tân với đổi mới giáo dục Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

03. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta hiện nay

04. Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam

05. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

06. Vận dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể trong quản lý chất lượng nhà trường

07. Những điều kiện cần thiết để chuyển sang đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

08. Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

09. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại các trường đại học đào tạo đa ngành

10. Thực trạng quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Thành phố Hồ Chí Minh

11. Thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục

12. Thiết kế trò chơi thí nghiệm nhằm giúp trẻ 5 – 6 tuổi khám phá thiên nhiên vô sinh

13. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống ở trường trung học cơ sở

14. Trường hợp điển hình về rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông

15. Dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực

16. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu và đưa vào triển khai chương trình bồi dưỡng Quản lý an toàn trường học

17. Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Hồng Hà tổ chức giáo dục ngoại khóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh

18. Thể lệ viết và gửi bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất