CATEGORY:

38. Trường Phổ thông song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon – Thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: PHAN THỊ KIM ANH

36. Thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ bản thân cho trẻ Trường Mầm non Vành Khuyên, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Việc giáo dục ý thức nói chung và ý thức tự bảo vệ nói riêng đòi hỏi một quá trình giáo dục lâu dài, bền bỉ và có kế hoạch rõ ràng, hợp lý của giáo viên. Hơn nữa, lứa tuổi mầm non – đặc biệt là tuổi mẫu giáo (3 – 6 […]

35. Đặc điểm mô hình liên kết đào tạo đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

TÓM TẮT: Mô hình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh thể hiện rõ các đặc trưng chức năng: đa dạng hóa loại hình giáo dục đào tạo, thực hiện công bằng trong giáo dục, tạo cơ hội cho mọi người […]

34. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng cho cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh Tây Nguyên

TÓM TẮT: Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đã được các trường trung học phổ thông chú trọng hơn trong những năm gần đây, trong đó có công tác quản lý chất lượng. Tuy nhiên, hoạt động quản lý chất lượng ở các trường hiện nay vẫn còn hạn […]

33. Xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Xây dựng văn hóa chất lượng là nhiệm vụ và điều kiện đảm bảo cho sự phát triển bền vững của một tổ chức. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố […]

32. Hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại các trường trung học phổ thông công lập ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT : Bài viết trình bày kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về hình thức tổ chức giáo d c k n ng s ng cho học sinh t i các tr ng trung học phổ th ng c ng l p  qu n Bình […]

31. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp lá 5 – 6 tuổi tại trường mầm non

TÓM TẮT: Từ việc nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp lá 5 – 6 tuổi tại các trường mầm non, tác giả bài báo đã đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp lá 5 – 6 […]