TẠP CHÍ SỐ 04 (08), THÁNG 12-2015

TẠP CHÍ SỐ 04 (08), THÁNG 12-2015

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

02. Những vấn đề cốt lõi xuyên suốt trong phát triển giáo dục đại học

03. Kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập – thực trạng và định hướng giải pháp

04. Các nhân tố tác động đến sự gắn kết của giảng viên trong trường đại học

05. Nhận diện tài sản trí tuệ trong trường đại học – một thao tác quản lý nhằm phòng tránh các nguy cơ về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

06. Kết hợp tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngữ trong thời hội nhập quốc tế

07. Kinh nghiệm giáo dục pháp luật cho học sinh của một số nước phát triển trên thế giới hiện nay 

08. Một cách tiếp cận để tìm bản chất của quản lý giáo dục

09. Thu hẹp khoảng cách giữa học lý thuyết và thực hành trong đào tạo giáo viên ngoại ngữ ở Hoa Kỳ và khả năng áp dụng tại Việt Nam

10. Vận dụng kinh nghiệm đào tạo theo học chế tín chỉ của một số nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới trong giáo dục đại học, cao đẳng ở Việt Nam

11. Cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay

12. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới giáo dục

13. Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở tại Hớn Quản, Bình Phước

14. Rèn luyện kỹ năng đọc và phát âm tiếng Anh cho học sinh tiểu học

15. Cách viết một bài báo khoa học – Trường hợp Trường Đại học Rmit 

16. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

17. Hội Nghị giao ban Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố: Hà Nội – Hải Phòng – Đà Nẵng – Cần Thơ – Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016

18. Giới thiệu về Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *