TẠP CHÍ SỐ 35, THÁNG 9-2022

TẠP CHÍ SỐ 35, THÁNG 9-2022

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Thực trạng văn hóa học đường đại học Việt Nam từ góc nhìn tổ chức và quản lý

02. Phát triển văn hóa đọc cho tăng ni sinh viên  Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh

03. Thực trạng phát triển văn hóa nhà trườngtại Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Bình Dương

04. Xác định định hướng chiến lược phát triển nhà trường

05. Đảm bảo chất lượng bên trong của giáo dục đại học Việt Nam thực tiễn, thách thức và giải pháp

06. Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

07. Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng anh trường trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

08. thực trạng bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường trung học cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh

09. Discussing the teaching methods for english teachers to meet students’ learning outcomes at the university of information technology

10. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng hiện nay

11. Thực trạng hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên nội trú Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

12. Nghệ thuật quân sự từ trận đánh xuân kỷ dậu 1789

13. Một số vấn đề về chuyển đổi số trong quản trị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

14. Thể lệ viết và gửi bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *