TẠP CHÍ SỐ 02 (30), THÁNG 6-2021

TẠP CHÍ SỐ 02 (30), THÁNG 6-2021

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Quản trị trường mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục

02. Giải pháp hỗ trợ phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở trường đại học hiện nay

03. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

04. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường

05. Các mô hình lập kế hoạch chiến lược trong trường học

06. Giải pháp quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học

07. Vận dụng Thuyết đa trí tuệ vào dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học

08. Đa dạng hóa tổ chức chuyên đề, hoạt động ngoại khóa nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở

09. Thực trạng dạy học môn công nghệ trước yếu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 

10. Hiểu đúng về dạy – học tích cực

11. Một số phương pháp dạy học tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học

12. Dạy học số – thiết kế và phát triển bài giảng điện tử môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật

13. Vấn đề giảng dạy chủ nghĩa Marx trong các trường đại học ở Hoa Kỳ

14. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên ở các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong bối cảnh hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *