TẠP CHÍ SỐ 04, THÁNG 12-2014

TẠP CHÍ SỐ 04, THÁNG 12-2014

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Một vài suy nghĩ về nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

02. Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: khâu then chốt để xây dựng một chương trình đào tạo có chất lượng cao

03. Hội nhập quốc tế trong giáo dục với việc phát triển kỹ năng mềm

04. Nghiên cứu đối sánh chuẩn đầu ra với chương trình đào tạo ứng dụng thực tiễn tại Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

05. Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại một số trường đại học ở Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

06. Lãnh đạo và quản lý – những tiếp cận mới về năng lực của người quản lý giáo dục

07. Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển chương trình nhà trường

08. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

09. Tiếp cận chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học

10. Vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

11. Phác thảo một số nội dung cơ bản trong triết lý giáo dục của John Dewey

12.  Quản lý liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp theo mô hình quản lý

13. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc Khmer vùng Tây Nam Bộ góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững 

14. Thực tiễn quản lý giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Dương

15. Từ một kết quả cải cách hành chính nhà nước bàn về văn hóa tiếp dân tại các công sở, trường học 

16. Vài nét giới thiệu về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

17. Xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

18. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn về Dạy học sáng tạo và Văn hóa tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *