14. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

14. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

Tóm tắt: Đội ngũ nhà giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các học viện, nhà trường Quân đội; một trong các yếu tố quyết định tới chất lượng, hiệu quả công tác của nguồn nhân lực quân sự. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo luôn là một nội dung trọng tâm được xác định trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội. Nội dung tham luận đề cập đến chất lượng đội ngũ nhà giáo Quân đội và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Từ khóa: Chất lượng, đội ngũ nhà giáo, nhà giáo Quân đội.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN TUẤN DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *