TẠP CHÍ SỐ 03 (31), THÁNG 9-2021

TẠP CHÍ SỐ 03 (31), THÁNG 9-2021

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Kinh tế tri thức và giáo dục với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

02. Xác định giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa nhà trường

03. Nét đặc sắc trong tư tưởng giáo dục của Nguyễn Trường Tộ và ý nghĩa đối với giáo dục Việt Nam hiện nay

04. Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng công lập

05. Một số vấn đề về công tác tư vấn trong tuyển sinh đại học hiện nay

06. Quản lý chương trình đào tạo tại trường cao đẳng nghề nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo

07. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo xu thế hội nhập quốc tế trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

08. Thực trạng quản lý đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng khu vực Đông Nam Bộ

09. Thực trạng quản lý đội ngũ giảng viên ở các trường đại học sư phạm 

10. Ứng dụng mô hình quản lý sự thay đổi của Hellriegel D. và Slocum J. W.  để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

11. Sân khấu hóa tác phẩm văn học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

12. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng xã hội hóa

13. Thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường theo hướng tạo động lực làm việc cho giáo viên các trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

14. Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý tại các trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh

15. Thực trạng năng lực quản trị nhà trường đáp ứng chuẩn của đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non công lập thành phố Thủ Đức

16. Quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ 3-6 tuổi ở các trường mầm non

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất