TẠP CHÍ SỐ 01 (09), THÁNG 3-2016

TẠP CHÍ SỐ 01 (09), THÁNG 3-2016

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

02. Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học nước ta

03. Văn hóa chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học

04. Xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng nghề điện công nghiệp trên cơ sở ứng dụng mô hình TAFE của Úc

05. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với Chất lượng hoạt động đào tạo của Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Văn Lang

06. Phát triển chương trình môn học định hướng năng lực làm cơ sở cho dạy học phát huy sáng tạo của học sinh

07. Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học phổ thông và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng về dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm

08. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ở các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

09. Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong quá trình hội nhập

10. Ứng dụng và phát triển phương pháp phản biện trong quá trình dạy học ở Việt Nam

11. Áp dụng phương pháp dạy học theo hướng giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Học viện Quân y

12. Ý nghĩa của ứng dụng công nghệ hội thảo truyền hình trong dạy và học

13. Giáo dục tri thức trong gia đình đối với thế hệ trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

14. Giải pháp phát triển hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới

15. Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý các trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên hiện nay

16. Phối hợp của trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông góp phần phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội ở Thành phố Hồ Chí Minh 

17. Hội thảo khoa học “Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)” 

18. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng từng bước khẳng định là một trường trung học phổ thông chất lượng và uy tín của Thành phố Hồ Chí Minh

19. Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *