TẠP CHÍ SỐ 03 (07), THÁNG 9-2015

TẠP CHÍ SỐ 03 (07), THÁNG 9-2015

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Hệ giá trị giáo dục nhân cách của dân tộc: từ truyền thống đến hiện đại (Tiếp cận từ minh triết Hồ Chí Minh)

02. Khảo sát năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương  miền Đông và miền Tây Nam Bộ

03. Phương pháp học tập hỗn hợp và một số kinh nghiệm triển khai phương pháp học tập hỗn hợp tại Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Văn Lang 

04. Nâng cao năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đối với giảng viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

05. Áp dụng hướng tiếp cận tương tác trong việc dạy văn học (Anh – Mỹ) bằng tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 

06. Khuyến khích và hỗ trợ giảng viên ngoại ngữ trong tự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm

07. Lý luận và thực tiễn giáo dục – dạy học của L.N. Tolstoi

08. Phát triển năng lực người giáo viên nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục

09. Kinh nghiệm của một số quốc gia về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông và vận dụng vào Việt Nam

10. Tiếp cận mô hình chất lượng dịch vụ (Servqual) trong việc đánh giá sự hài lòng của học viên tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh

11. Vai trò của giáo dục đối với các tội xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

12. Từ thực tiễn đến giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên môn Giáo dục công dân

13. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

14. Nâng cao công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường trung học phổ thông 

15. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trong đổi mới giáo dục và đào tạo ở tỉnh Đăk Nông hiện nay

16. Sở giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng với công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

17. Hội thi Cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học, trung học cơ sở lần thứ II năm học 2014 – 2015 tại Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *