TẠP CHÍ SỐ 01, THÁNG 3-2014

TRANG BÌA VÀ LỤC MỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục vấn đề then chốt của đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt Nam

02. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo – nhận thức và hành động

03. Đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam – Tiếp cận từ hệ thống giải pháp

04. Bàn về bản chất của trường đại học sáng tạo

05. Năng lực và phát triển năng lực nghề nghiệp

06. Đổi mới đánh giá nhân sự trong trường phổ thông

07. Đào tạo nguồn nhân lực cho miền núi vùng dân tộc trong giai đoạn hiện nay

08. Sử dụng chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông trong phát triển chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

09. Mô hình đào tạo, tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông ở cộng hòa pháp và đề xuất hướng vận dụng vào Việt Nam

10. Một số vấn đề về quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

11. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở người dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

12. Nâng cao năng lực ra quyết định của người quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục

13. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trong các trường phổ thông

14. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các trường đại học khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

15. Chính sách giáo dục dân tộc trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

16. Học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

17. Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phía Nam năm 2014

18. Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học

19. Thể lệ viết và gửi bài

Trang bìa, Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *