09. Định hướng ứng dụng công nghệ số ở các trường sư phạm trong kỷ nguyên số hiện nay

09. Định hướng ứng dụng công nghệ số ở các trường sư phạm trong kỷ nguyên số hiện nay

Tóm tắt: Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, các trường học xác định sử dụng công nghệ số chính là xu hướng tất yếu và là con đường đi đến tương lai của giáo dục. Các trường sư phạm với vai trò là những chiếc nôi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chính trong lĩnh vực giáo dục thì việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động dạy – học là điều cấp thiết. Công nghệ số có tác dụng làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy – học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bài viết trình bày khái lược ứng dụng công nghệ số vào giáo dục ở Việt Nam, vai trò của công nghệ số đối với các trường sư phạm, từ đó chia sẻ một số định hướng ứng dụng công nghệ số vào hoạt động nghề nghiệp của người dạy và người học các trường sư phạm.

Từ khóa: Công nghệ số, hoạt động nghề nghiệp, trường sư phạm.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ HỒNG VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *