11. Tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn khoa học tự nhiên bậc trung học cơ sở

11. Tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn khoa học tự nhiên bậc trung học cơ sở

Tóm tắt: Bài viết phân tích một cách tóm lược cơ sở lý luận về dạy học phát triển năng lực và trình bày các hướng nghiên cứu dựa trên phân tích các nghiên cứu tổng quan về dạy học phát triển năng lực trên thế giới. Bài viết cũng phân tích những khó khăn mà giáo viên gặp phải khi triển khai dạy học phát triển năng lực, trên cơ sở đó bài báo đề xuất một số biện pháp tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trong môn khoa học học tự nhiên cấp trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực của học sinh.

Từ khóa: Dạy học phát triển năng lực, năng lực khoa học, khoa học tự nhiên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VĂN BIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất