TẠP CHÍ SỐ 34, THÁNG 6-2022

TẠP CHÍ SỐ 34, THÁNG 6-2022

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Văn hóa giáo dục trong trường tư thục có vốn đầu tư nước ngoài nhìn từ tổ chức không gian

02. Exploring english teachers’ satisfaction with the online teaching at university of information technology in the covid-19 pandemic

03. Một số vấn đề lý luận quản lý hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở trường trung học cơ sở

04. Một số vấn đề lý luận và thực tiễntrong quan hệ dân tộc của người khơ-me ở Việt Nam và Campuchia (nghiên cứu trường hợp người khơ – me vùng tây nam bộ)

05. Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên – hình thức và đánh giá kết quả bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

06. Vận dụng phương pháp giảng dạy trải nghiệm ở trường đại học theo mô hình của David Kolb

07. Quản lý các loại hình hoạt động trải nghiệm tại các trường tiểu học Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

08. Phát triển năng lực khoa học thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 1

09. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô Số 1

10. Tổ chức tự học phân môn “Xướng âm 1”cho sinh viên ngành âm nhạc

11. Quản lý chất lượng học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong bối cảnh hiện nay

12. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường cao đẳng nghề Việt Xô Số 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *