TẠP CHÍ SỐ 04 (16), THÁNG 12-2017

TẠP CHÍ SỐ 04 (16), THÁNG 12-2017

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Những rào cản trong tiến trình thực hiện tự chủ đại học ở nước ta hiện nay

02. Thực trạng thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên trong các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh 

03. Sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị kinh doanh đối với chất lượng thực hành nghề nghiệp 

04. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng khả năng tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

05. Giải pháp tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội 

06. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong cách mạng Việt Nam

07. Quan điểm tiếp cận quản lý dựa vào nhà trường – Mô hình phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

08. Tư tưởng giáo dục của Nguyễn An Ninh

09. Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

10. Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

11. Một số nội dung cơ bản cần bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

12. Phát triển tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc qua môi trường giao tiếp g ia đình (Nghiên cứu trường hợp cộng đồng người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh) 

13. Tác động của đánh giá chương trình đào tạo đối với việc cải tiến hoạt động dạy học của giảng viên Trường Đại học Khoa học X hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

14. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ theo chuẩn hiệu trưởng

15. Đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở Trường Chính trị Đồng Tháp .

16. Đại hội Công đoàn Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022 

17. Tập huấn công tác truyền thông giáo dục khối các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm năm 2017

18. 10 năm (2009-2018) triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *