TẠP CHÍ SÔ 01 (21), THÁNG 3-2019

TẠP CHÍ SÔ 01 (21), THÁNG 3-2019

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) trong giáo dục đại học và các yếu tố cần thiết để áp dụng tại các trường đại học về Y- Dược ở Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

02. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đổi mới quản lý công tác sinh viên ở các cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà nước 

03. Quản lý thực hiện chương trình giáo dục mầm non tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

04. Quản lý hoạt động đảm bảo an toàn về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại trường mầm non thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

05. Thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

06. Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

07. Thực trạng giáo dục giới tính cho học sinh tại Trường Tiểu học VVH

08. Quản lý hoạt động thư viện ở trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Bình Dương

09. Năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

10. Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

11. Công tác quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

12. Phản hồi của sinh viên về dịch vụ tại các trường đại học ở Việt Nam

13. Đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường đại học tư thục

14. Những khó khăn và cách thức ứng phó của cha mẹ khi nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tự kỷ

15. Kinh nghiệm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam

16. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đăk Nông đáp ứng nhu cầu phát triền trong giai đoạn hiện nay 

17. Vận dụng mô hình 5E trong dạy học chủ đề Ánh sáng môn Khoa học lớp 4

18. Thực hành quan điểm giáo dục của UNESCO quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường

19. Thực trạng quản lý công tác sinh viên trong đào tạo tín chỉ tại các cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà trường 

20. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ địa chỉ đào tạo nhân lực nghề nghiệp chất lượng cao của thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

21. Công ty nghệ thuật học tập Việt Nam

Thể lệ đăng bài 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *