Mục đích, tôn chỉ và phạm vi của tạp chí

Mục đích, tôn chỉ và phạm vi của tạp chí

– Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và Đào tạo;

– Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của cán bộ, giảng viên, học viên trong và ngoài trường;

– Đăng tải về các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *