13. Quản lý hoạt động bồi dưỡng về chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục

13. Quản lý hoạt động bồi dưỡng về chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu thực trạng công tác chuyển đổi số và đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt bồi dưỡng chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục nhằm thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ về chuyển đổi số trong giáo dục.

Từ khóa: Quản lý, Bồi dưỡng, chuyển đổi số, giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THẾ QUANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *