TẠP CHÍ SỐ 01 (13), THÁNG 3-2017

TẠP CHÍ SỐ 01 (13), THÁNG 3-2017

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục 

NỘI DUNG CHÍNH

01. Đổi mới căn bản công tác đào tạo giảng viên ở các khoa, trường sư phạm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

02. Bước ngoặt trong sứ mệnh nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh không chuyên đối với giáo dục đại học

03. Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên khối ngành sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

04. Một số yếu tố hạn chế hiệu quả quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

05. Khung trình độ quốc gia Việt Nam: một khung phân tích 

06. Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

07. Giáo dục phổ thông tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh: những khó khăn, bất cập và một số kiến nghị, đề xuất

08. Sự tương quan giữa các biến số dự đoán và sự hài lòng của giáo viên đối với việc quản lý dạy học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học tại Thành phố Hồ Chí Minh

09. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục để nâng cao chất lượng bồi dưỡng các lớp cán bộ quản lý giáo dục hiện nay

10. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh 

11. Giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học – nền tảng của công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông

12. Đào tạo lãnh đạo trường học tại Úc

13. Giáo dục kỹ năng sống thông qua giờ ăn cho trẻ mầm non theo lý thuyết giáo dục của David Kolb và Maria Montessori

14. Giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường phổ thông hiện nay: Thực trạng và giải pháp

15. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống tại các trường trung học cơ sở ở Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

16. Vai trò của bộ quy tắc ứng xử và một số vấn đề đặt ra cho công tác quản lý trường tiểu học

17. Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông –Sức sống mới

18. Nghiệm thu đề tài cấp bộ “Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) Triển khai chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *