07. Nâng cao năng lực số cho giáo viên phổ thông  trong quá trình chuyển đổi số

07. Nâng cao năng lực số cho giáo viên phổ thông  trong quá trình chuyển đổi số

Tóm tắt: Bài viết với mục đích đưa ra quan điểm về năng lực số, cho thấy được những khó khăn mà giáo viên phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp phải trong quá trình thực hiện chuyển đổi số và cơ sở tham khảo khung năng lực số của UNESCO đề xuất những biện pháp nâng cao năng lực số cho giáo viên phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Năng lực số, giáo viên phổ thông, dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LONG GIAO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *