TẠP CHÍ SÔ 02, THÁNG 6-2014

TẠP CHÍ SÔ 02, THÁNG 6-2014

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

02. Vấn đề lương giáo viên trong cải cách giáo dục trên thế giới

03. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng góp phần phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo

04. Cán bộ quản lý giáo dục – nhân tố quyết định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

05. Phát triển đội ngũ nhà giáo – nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

06. Tìm hiểu mô hình mentorship trong bồi dưỡng giáo viên

07. Đánh giá sự hài lòng của người học để nâng cao chất lượng giáo dục

08. Xây dựng đội ngũ hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

09. Thực hiện đổi mới công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục 

10. Phát triển chương trình bồi dưỡng cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống theo mô hình cdio đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

11. Đổi mới công tác quản lý nguồn tài trợ của các trường học

12. Tìm hiểu năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông thành phố hà nội dựa theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

13. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục 

14. Quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

15. Giáo dục gia đình – cái nôi hình thành nhân cách con người Việt Nam

16. Thực trạng hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên Trường đại học tài chính – marketing

17. Đổi mới đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu đất nước trong thời kỳ mới

18. Vài nét về tổ chức và hoạt động của trường giáo dục tháng tám (thuộc tiểu ban giáo dục miền nam 1963 – 1965) – ngôi trường sư phạm đầu tiên của nền giáo dục cách mạng miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước

19. Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường

20. Thể lệ viết và gửi bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *