04. Kinh nghiệm phát triển đội ngũ giáo viên ở Trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh trong kỷ nguyên số

04. Kinh nghiệm phát triển đội ngũ giáo viên ở Trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh trong kỷ nguyên số

Tóm tắt: Bên cạnh việc xây dựng mô hình giáo dục thông minh nhằm phát huy năng lực và phẩm chất cho học sinh, trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay. Bài viết trình bày các giải pháp mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian vừa qua nhằm phát triển đội ngũ trong kỷ nguyên số.

Từ khóa: Phát triển năng lực, kỷ nguyên số, giáo viên, trung học cơ sở Nguyễn An Ninh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ SÔNG THƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *