Chính sách bản quyền, trách nhiệm đạo đức tác giả

Chính sách bản quyền, trách nhiệm đạo đức tác giả

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Các bài viết, tác phẩm gửi đến Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục phải đáp ứng điều kiện về bản quyền. Khi gửi bài viết và được chấp nhận đăng tải, nghĩa là tác giả đã đồng ý trao quyền khai thác, sử dụng, công bố nội dung tác phẩm cho Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục trên các phương tiện truyền thông.

Các tác giả, cộng tác viên phải cam kết về tác quyền nội dung, là người sáng tạo ra tác phẩm, không sao chép tác phẩm từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung cam kết.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm, bài viết, Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục có quyền không đăng tải, gỡ bỏ, rút lại, đình chỉ việc phát hành đối với các bài viết không phải do chính tác giả viết hay những bài viết sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm của người khác.

Việc kế thừa, sử dụng nội dung nghiên cứu, bài viết và tài liệu của tác giả khác phải được trích dẫn rõ ràng theo Quy định trích dẫn tài liệu tham khảo của Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục.

TRÁCH NHIỆM ĐẠO ĐỨC TÁC GIẢ

Tác giả (nhóm tác giả) có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học. Các tác giả gửi bài đến Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục phải cam kết rằng:

– Các tác giả tự chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung, tính chính xác, tính khoa học, tính pháp lý, bản quyền của bài viết.

– Bài viết gửi đến Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục không trùng lắp với các bài nghiên cứu khoa học đã được xuất bản trước đây, bao gồm cả sản phẩm do chính tác giả xuất bản.

– Tác giả không gửi bài đến tạp chí, tòa soạn khác trong thời gian chờ xét duyệt của Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục.

– Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong bài viết phải bảo đảm tính trung thực, không bị chỉnh sửa, xuyên tạc, làm giả.

– Bài viết phải có trích dẫn nguồn đầy đủ, chính xác.

–  Trong trường hợp bài viết là sản phẩm của từ hai tác giả trở lên, tác giả gửi bài phải chịu trách nhiệm về việc tất cả các tác giả đã đồng thuận với việc xuất bản bài viết trên Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục, nhóm tác giả phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tác quyền của bài viết.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Nội dung của các bài viết đăng tải trên Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả (nhóm tác giả) của bài viết đó và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất