TẠP CHÍ SỐ 40, THÁNG 12-2023

TRANG BÌA VÀ LỤC MỤC

Trang Bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

Tổng quan một số nghiên cứu về giáo dục STEAM: Cơ hội và thách thức tại Việt nam

Tổng quan nghiên cứu về giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh tiếp cận theo mô hình giáo dục cảm xúc – xã hội

Tác động của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của giáo viên ở các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa hoạt động sinh hoạt chuyên môn và quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hành vi và mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đề rác thải nhựa của học sinh trung học phổ thông

Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo khung năng lực

Phát triển năng lực số cho giáo viên nhằm đổi mới phương pháp dạy học phù hợp chuyển đổi số

Khung năng lực quản trị trường mầm non theo chuẩn hiệu trưởng

Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường trung học phổ thông huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Tổng quan nghiên cứu về quản lý hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học

Phát triển năng lực phát triển bản thân cho học sinh trung học cơ sở trong môn giáo dục công dân thông qua mô hình hoạt động câu lạc bộ

Quản lí hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể

Chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Biện pháp quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Thể lệ viết và gửi bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *