01. Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực học sinh trong thời đại số

01. Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực học sinh trong thời đại số

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang lại nhiều thay đổi trong cách giảng dạy, học tập. Có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với giáo viên trong phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực học sinh. Để giáo viên đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục, việc tổ chức phát triển năng lực cho giáo viên cần thay đổi: nhà trường phải trở thành tổ chức học tập, hỗ trợ thường xuyên và tạo điều kiện tối đa cho giáo viên phát triển nghề nghiệp; xây dựng cộng đồng thực hành giữa các giáo viên trong nhà trường; giáo viên cần được bồi dưỡng để sử dụng công nghệ trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để tạo ra các trải nghiệm học tập hấp dẫn, cá nhân hóa và hiệu quả hơn cho học sinh của mình.

Từ khóa: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên, dạy học phát triển năng lực học sinh, giáo dục trong thời đại số.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *