TẠP CHÍ SỐ 03 (19), THÁNG 9-2018

TẠP CHÍ SỐ 03 (19), THÁNG 9-2018

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục 

NỘI DUNG CHÍNH

01. Thực trạng xây dựng năng lực và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên qua một số cuộc thi về khởi nghiệp

02. Nâng cao chất lượng xã hội hóa pháp luật đối với học viên Trường Đại học Chính trị – Bộ Quốc phòng

03. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

04. Suy nghĩ về lao động của giáo viên mầm non

05. Một số biện pháp tăng cường liên hệ thực tiễn nghề nghiệp trong giảng dạy môn Toán cao cấp cho sinh viên ngành kế toán ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

06. So sánh đối chiếu việc ứng dụng trò chơi trong việc dạy tiếng Nhật ở Trung tâm Nhật ngữ và ở đại học

07. Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đa chiều đến giáo dục Việt Nam hiện nay

08. “Bức tranh thế giới” và “cách nhìn thế giới” giữa người Việt và người Anh đối chiếu qua thành ngữ

09. Cách mạng công nghiệp 4.0 và các yêu cầu đặt ra đối với các mô hình trường học thông minh trong nền giáo dục 4.0

10. Khó khăn trong quá trình hợp tác với giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

11. Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

12. Liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

13. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông hiện nay

14. Ba hướng tiếp cận trong định nghĩa năng lực

15. Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động lao động cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

16. Ảnh hưởng của các chương trình can thiệp sớm tăng cường về hành vi và tiềm năng của spectra đối với sự phát triển giao tiếp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ

17. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng và đại học tại tỉnh Kiên Giang

18. Đề xuất các giải pháp liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Nai

19. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học môn Tiếng Việt lớp 3 tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

20. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 với Hội thi thiết kế bài giảng, giáo án điện tử theo định hướng giáo dục STEM cấp trung học cơ sở

21. Bồi đắp tình yêu đất nước qua môn Lịch sử

22. Trường Tiểu học An Điền khai giảng năm học 2018 – 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *