TẠP CHÍ SỐ ĐẶC BIỆT – THÁNG 11-2021

TẠP CHÍ SỐ ĐẶC BIỆT – THÁNG 11-2021

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

01. Phát triển đội ngũ nhà giáo – nhân tố quyết định chất lượng giáo dục

02. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên mầm non

03. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non theo hướng tiếp cận chuẩn hiệu trưởng

04. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn – tế bào của nhà trường

05. Phát triển đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn trường mầm non công lập

06. Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhà giáo trường tiểu học – chìa khoá thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 

07. Bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

08. Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

09. Đổi mới công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

10. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở

11. Quản lý hoạt động dạy học trực tuyến trong trường tiểu học

12. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

13. Quản lý hoạt động giáo dục theo phương pháp Montessori tại các trường mầm non 

14. Vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo

15. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các trường mầm non

16. Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo

17. Trường mầm non trong công tác phòng chống dịch, bệnh cho trẻ

18. Tổ chức hoạt động lễ hội ở trường mầm non

19. Hoạt động chăm sóc, giáo dục trường mầm non

20. Dịch vụ giáo dục và chất lượng dịch vụ giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *