TẠP CHÍ SỐ 03 (11), THÁNG 9-2016

TRANG BÌA VÀ LỤC MỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

Trang bìa, Mục Lục

01. Trường giáo dục tháng tám (1963 – 1965) – ngôi trường Sư phạm đầu tiên của ngành giáo dục miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 – 1975)

02. Vài nét khái quát về giáo dục cách mạng Nam Bộ thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

03. Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của giáo dục Cách mạng nam bộ thời kỳ chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975

04. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên Trường Đại Học Võ Trường Toản

05. Đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa theo nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay

06.

07. Một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh

08. Nên sử dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng như thế nào

9. Đối sánh giáo dục phổ thông – Kinh nghiệm thế giới và vận dụng cho Việt Nam

10. Giải pháp nâng cao hứng thú học tập cho học viên các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay

11. Quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường trung học cơ sở

12. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học

13. Vai trò của hiệu trưởng trong việc tạo động lực cho giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường

14. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sư phạm thành đội ngũ những “người kiến tạo tư duy” theo quan điểm của John Dewey

15. Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay

16. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng ở trường trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long

18. Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển nguồn lực con người – sức mạnh nội lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước

17. Giáo dục và đào tạo với yêu cầu về trí lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

19. Một số vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đại học việt nam hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *