Phát triển năng lực phát triển bản thân cho học sinh trung học cơ sở trong môn giáo dục công dân thông qua mô hình hoạt động câu lạc bộ

Phát triển năng lực phát triển bản thân cho học sinh trung học cơ sở trong môn giáo dục công dân thông qua mô hình hoạt động câu lạc bộ

Tóm tắt: Năng lực phát triển bản thân là một trong ba năng lực đặc thù của bộ môn Giáo dục công dân (GDCD) ở trường trung học cơ sở (THCS). Sau những giờ học trên lớp, việc học sinh (HS) tham gia vào các hoạt động của các câu lạc bộ theo sở thích là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần phát triển năng lực này cho các em. Bài báo tập trung giới thiệu mô hình hoạt động và vai trò của các câu lạc bộ trong quá trình kết nối với môn GDCD nhằm nâng cao năng lực phát triển bản thân cho HS ở trường THCS.

Từ khóa: Câu lạc bộ; Giáo dục công dân; năng lực phát triển bản thân; học sinh trung học cơ sở.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG PHI HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *