Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo khung năng lực

Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo khung năng lực

Tóm tắt: Logistics là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn, kéo theo nhu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. Hiện nay, đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đã và đang được đẩy mạnh, ưu tiên. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng và vai trò quan trọng của ứng dụng khung năng lực trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Từ đó, xây dựng quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo của ngành theo khung năng lực. Điều này sẽ cung cấp cho các cơ sở đào tạo cách tiếp cận và hướng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng mới nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế nhân lực của ngành.

Từ khóa: Xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực, Logistics, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, khung năng lực

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM QUANG DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất