Khung năng lực quản trị trường mầm non theo chuẩn hiệu trưởng

Khung năng lực quản trị trường mầm non theo chuẩn hiệu trưởng

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái niệm, khung năng lực quản trị trường mầm non theo Chuẩn Hiệu trưởng, đồng thời mô tả thực trạng năng lực quản trị của Hiệu trưởng các trường Mầm non khu vực phía Nam, từ đó khuyến nghị một số biện pháp đối với từng chủ thể tham gia vào công tác quản lý giáo dục từ các cấp.

Từ khóa: Quản trị, quản trị nhà trường, Chuẩn hiệu trưởng, trường mầm non, năng lực quản trị trường mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *