Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường trung học phổ thông huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường trung học phổ thông huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt: Kiểm tra nội bộ trường học là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý, là một trong các yếu tố tạo nên chất lượng giáo dục của nhà trường. Bài viết trình bày tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ, vai trò của Hiệu trường trong công tác này. Đồng thời, trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường THPT huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Phạm vi bài viết tập trung vào kiểm tra nội bộ công tác chuyên môn, không đề cập tới kiểm tra tài chính.

Từ khóa: Kiểm tra nội bộ, quản lý nhà trường, giáo dục phổ thông

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ VĂN DŨNG(*), LÊ THANH TOÀN(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *