Tổng quan một số nghiên cứu về giáo dục STEAM: Cơ hội và thách thức tại Việt nam

Tổng quan một số nghiên cứu về giáo dục STEAM: Cơ hội và thách thức tại Việt nam

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các xu hướng nghiên cứu liên quan đến giáo dục STEM để làm cơ sở phân tích các cơ hội và thách thức khi phát triển lĩnh vực này tại TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung trong bối cảnh 4.0 hiện nay. Các xu hướng nghiên cứu được chúng tôi tổng hợp bao gồm: 1) Xu hướng nhân lực giảng dạy và phát triển chương trình giáo dục STEM; 2) Xu hướng về phương pháp và lý thuyết dạy học STEM; 3) Các nghiên cứu nổi bật trước đây về giáo dục STEM; 4) Các nghiên cứu trong nước có liên quan và các nghiên cứu mới nhất liên quan đến giáo dục STEM tại TP. Hồ Chí Minh; 5) Những hạn chế, thách thức, đề xuất trong quá trình thiết kế và triển khai chương trình giáo dục STEM; 6) Xu hướng mới trong tiếp cận, tìm hiểu và triển khai giáo dục STEM. Dựa trên những nghiên cứu mang tính hệ thống và những khoảng trống nghiên cứu về giáo dục STEM, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng về giáo dục STEM cho giáo viên và sinh viên sư phạm tại TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Từ khóa: STEM, giáo dục STEM, nghiên cứu tổng thuật, sinh viên sư phạm, giáo viên STEM

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH VĂN SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *