Chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Tóm tắt: Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng. Trong đó, GD&ĐT là một trong những lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số. Chuyển đổi số trong giáo dục mang lại rất nhiều lợi ích ở cấp độ từ vi mô đến vĩ mô. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục, tỉnh Bắc Giang đã đặt quyết tâm rất cao thực hiện chuyển đổi số giáo dục. Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã tích cực chuyển đổi số trên nhiều nội dung, từ quản lý giáo dục đến các hoạt động giảng dạy và phòng chống dịch, qua đó, đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Từ khóa: Chuyển đổi số, giáo dục tiểu học, năng lực giáo viên

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HUỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *