10. Ứng dụng mô hình quản lý sự thay đổi của Hellriegel D. và Slocum J. W.  để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

10. Ứng dụng mô hình quản lý sự thay đổi của Hellriegel D. và Slocum J. W.  để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

TÓM TẮT

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ cơ bản của các trường đại học tại Việt Nam. Thực tế cho thấy rằng nghiên cứu khoa học mang lại nhiều lợi ích to lớn cho giảng viên trong công tác chuyên môn, giúp giảng viên cập nhật các kiến thức tiên tiến trên thế giới và hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn. Số lượng giảng viên tại Trung tâm Ngoại ngữ, Đại học Công Nghệ Thông Tin tham gia nghiên cứu khoa học vẫn còn khá hạn chế. Dù trung tâm đã cố gắng đẩy mạnh hoạt động này nhưng kết quả vẫn chưa khả quan. Để quản lý các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trung tâm ngoại ngữ trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Hellriegel. D, Slocum J.W, năng lực nghiên cứu, phong cách chuyên nghiệp, nâng cao nhận thức

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *