15. Thực trạng năng lực quản trị nhà trường đáp ứng chuẩn của đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non công lập thành phố Thủ Đức

15. Thực trạng năng lực quản trị nhà trường đáp ứng chuẩn của đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non công lập thành phố Thủ Đức

TÓM TẮT

Bài viết trình bày tầm quan trọng, yêu cầu đặt ra đối với năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý trường mầm non. Đặc biệt, căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, bài viết đã đánh giá thực trạng năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý trường mầm non công lập thành phố Thủ Đức. Đây là căn cứ thực tiễn quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước và bản thân đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non triển khai các biện pháp phát triển năng lực quản trị nhà trường, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa:

Giáo dục mầm non, quản trị nhà trường, năng lực quản trị trường mầm non, cán bộ quản lý.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM THỊ BÍCH LOAN – PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *