13. Thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường theo hướng tạo động lực làm việc cho giáo viên các trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

13. Thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường theo hướng tạo động lực làm việc cho giáo viên các trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Văn hoá nhà trường là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rõ nét đến động lực làm việc của giáo viên. Để khuyến khích, tạo động lực làm việc cho giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường cần quan tâm xây dựng văn hoá nhà trường với các nội dung cụ thể như xây dựng và chia sẻ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của nhà trường; thực hiện dân chủ trong nhà trường; phát triển nghề nghiệp cho giáo viên; xây dựng các mối quan hệ tích cực, khích lệ tinh thần giáo viên; xây dựng môi trường, cảnh quan, không gian làm việc. Trên cơ sở các nội dung này, nghiên cứu đã thực hiện khảo sát 112 giáo viên và cán bộ quản lý để đánh giá thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường theo hướng tạo động lực làm việc cho giáo viên ở các trường tiểu học trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Văn hóa, tạo động lực, tiểu học, giáo viên

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGÔ THỊ DIỄM QUỲNH – NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *