08. Thực trạng quản lý đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng khu vực Đông Nam Bộ

08. Thực trạng quản lý đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng khu vực Đông Nam Bộ

TÓM TẮT

Mỹ thuật ứng dụng là một loại hình nghệ thuật phổ biến, là cầu nối giữa cái đẹp và môi trường sống, đưa cái đẹp vào cuộc sống, làm thay đổi sản phẩm vật chất, mẫu mã hàng hóa… từng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người trong môi trường sống hiện đại. Nhu cầu nguồn nhân lực thiết kế mỹ thuật ứng dụng vì vậy mà ngày càng tăng. Để đảm bảo sản phẩm đầu ra đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng, việc các cơ sở đào tạo nói chung và các trường cao đẳng đào tạo mỹ thuật ứng dụng nói riêng phân tích nhu cầu nhân lực, yêu cầu tuyển dụng để xác định mục tiêu chiến lược, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, phương pháp đào tạo hiệu quả, đầu tư bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất có trọng tâm, trọng điểm… là vấn đề quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của mỗi cơ sở đào tạo.

Từ khóa:

Mỹ thuật ứng dụng, quản lý đào tạo, đào tạo mỹ thuật ứng dụng, kết nối doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ THANH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *