11. Sân khấu hóa tác phẩm văn học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

11. Sân khấu hóa tác phẩm văn học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

TÓM TẮT

Sân khấu hóa tác phẩm văn học từ một hoạt động ngoại khóa của Chương trình Ngữ văn 2006 đã trở thành một chuyên đề học tập chính thức trong Chương trình Ngữ văn 2018. Tuy nhiên, xung quanh việc quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động này tại các cơ sở giáo dục phổ thông vẫn tồn tại nhiều quan niệm chưa thống nhất. Bài viết cung cấp một số cơ sở lý luận và thực tiễn về các nội dung: chuyển thể tác phẩm, sân khấu hóa tác phẩm văn học trong đời sống nghệ thuật, sân khấu hóa tác phẩm văn học trong dạy học Ngữ văn nhằm định hướng cho việc xây dựng phương pháp dạy học chuyên đề trong thời gian tới theo Chương trình Ngữ văn 2018.

Từ khóa:

Sân khấu hóa, tác phẩm văn học, kịch bản, chuyển thể, tiếp nhận văn học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH BÌNH – NGUYỄN KHÁNH LY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *