06. Quản lý chương trình đào tạo tại trường cao đẳng nghề nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo

06. Quản lý chương trình đào tạo tại trường cao đẳng nghề nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo

TÓM TẮT

Chất lượng đào tạo nghề cần phải đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định về chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động đồng thời cũng là sự cam kết với các bên liên quan (doanh nghiệp, người học…). Quản lý chương trình đào tạo là một trong những nội dung quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Bằng những công cụ hữu hiệu như khảo sát người học, khảo sát doanh nghiệp, khảo sát việc điều chỉnh chương trình tại trường cao đẳng nghề là những minh chứng dùng để phân tích và đưa ra những kết luận chính xác giúp cho công tác điều chỉnh chương trình được xác thực hơn. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra được những ưu khuyết điểm trong việc điều chỉnh và quản lý chương trình đào tạo nghề, nhằm quản lý và phát triển chương trình tại trường cao đẳng nghề đảm bảo chất lượng đào tạo.

Từ khóa:

Chương trình đào tạo nghề, cao đẳng nghề, chất lượng đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN ANH TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *